Sponsoring

Sponsoring is een samenwerkingsverband tussen twee of meer partijen welke gericht is op wederzijdse bevoordeling. Beide partijen willen dus graag een ‘"win-win" situatie te creëren. De sponsor geeft geld, goederen of diensten in ruil voor publiciteit en/of omzetvergroting.

De reden hiervoor kan puur zakelijk zijn, zoals het verbeteren van het imago of het vergroten van de naamsbekendheid, maar kan ook sociaal zijn, zoals betrokkenheid bij een bepaald doel, het uitdragen van maatschappelijke betrokkenheid of het stimuleren van de medewerkers.

Sponsoring is zowel vanuit de optiek van marketingcommunicatie en public relations gezien een communicatie-instrument bij uitstek en kan voor uw bedrijf zeer interessant zijn.

Bent u met uw bedrijf op zoek naar een geschikt doel om te sponsoren? Denk dan eens aan Stichting Amigos. Er zijn verschillende prestaties en tegenprestaties te bedenken en als u interesse hebt gaan wij daarover graag met u in gesprek. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bel dan: 071-580 23 78 of mail ons.

Terug