Over Amigos

Doelstellingen

Stichting Amigos zet zich in voor lokale initiatieven waarin de kansarme mens, voornamelijk het kind, centraal staat. Wij richten ons op de ontwikkeling van arme gebieden door ondersteuning in primaire levensbehoeften, educatie en medische benodigdheden. Tevens zijn er middelen beschikbaar om, na zorgvuldige overweging, aanvragen van direct bekenden te honoreren. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat zij nauw betrokken zijn bij het project maar ook dat zij weten waaraan het geld besteed wordt en ons goed op de hoogte houden.

Stichting Amigos steunt direct. Dat is persoonlijker en daarnaast weten wij precies wat en hoe er gesteund wordt.

Lokale mensen dienen zelf actie te ondernemen en met onze steun de capaciteit te verkrijgen om door te gaan. Actieve participatie en educatie leiden tot ontwikkeling.

Stichting Amigos streeft ernaar de projecten op lange termijn zelfvoorzienend te laten functioneren.

Bolivia

Onze projecten richten zich op dit moment geheel op Bolivia. Bolivia is het hoogste, armste en meest geïsoleerde land van Zuid Amerika. Het land is rijk aan grondstoffen, maar volgens de Verenigde Naties leeft bijna 65% van de bevolking onder de armoedegrens. Veel inwoners zijn vanuit de berggemeenschappen vertrokken, maar hebben moeite met het leven in de stad. Het aantal sloppenwijken is hierdoor flink toegenomen, net als het aantal bedelaars en zwervers. Het leven in de bergdorpjes is voor veel mensen nog altijd zeer eenvoudig zonder elektriciteit of stromend water. Mede door een roerig historisch verleden is Bolivia veel land verloren en is het politiek lange tijd zeer onrustig geweest. Op dit moment is Evo Morales aan de macht, hij is bezig aan zijn tweede achtereenvolgende termijn als president.

De projecten en programma's die wij ondersteunen en hebben gesteund bevinden zich bijna allemaal in de omgeving van de stad Sucre in Bolivia. Sucre is het historische hart van Zuid Amerika met veel musea, koloniale huizen, pleinen en kerken. Een echte universiteitsstad die leeft.

Steun aan kinderen

Veel kinderen en jongeren komen van het platteland naar de stad om werk te vinden en daarmee hun arme families en zichzelf te onderhouden. Zij hebben allerlei soort baantjes: schoenen poetsen, auto's wassen, snoep verkopen en tassen dragen op de markt. Dit werk is voor hen de enige manier om te overleven. Naast deze enorme verantwoordelijkheid zijn de kinderen vaak ook nog het slachtoffer van geweld en misbruik, of worden ze in de steek gelaten door hun ouders.

Doordat wij structureel programma's ondersteunen op het gebied van educatie, ontwikkeling en medicijnen helpen wij deze werkende kinderen. Doel is de situatie van de werkende kinderen te verbeteren door hen in hun ontwikkeling te steunen en ze te stimuleren. Daarnaast wordt getracht de kinderen een deel van de jeugd, die hen onthouden wordt, terug te geven.

 

Stichting Amigos zamelt geld in om de verschillende activiteiten op te zetten en de continuïteit te waarborgen. Dit geld wordt ingezameld door middel van donateurs, giften, sponsoring, fondsen en organisatie van diverse activiteiten

 

De stichting Amigos is bij de Belastingdienst in Nederland aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Klik hier voor Financieel verslag 2020.

 

Structuur van Stichting Amigos  

De stichting wordt bestuurd door drie Amigos:

Adrie Kerkvliet Voorzitter

Lia de Jong-Zwetsloot: Secretaris/penningmeester

Ingrid Develing Bestuurslid

 

Amigos vrijwilligers:

Linda de Jong

Theo Duijvestijn

Anne Vincenten

Clazien Pouw Zwetsloot

Jim Pardon


Op www.stompwijk.nl (via instellingen, stichtingen, Amigos) verschijnt regelmatig nieuws over de activiteiten die Stichting Amigos organiseert om geld op te halen.

 

Ook wordt Stichting Amigos steeds actiever op Facebook. Word lid en vriend van Stichting Amigos:

Facebook: www.facebook.com/stichtingamigos.stompwijk

Facebook


Omhoog